شرکت بیمه لویدز لندن از احتمال قطع خدمات به جمهوری اسلامی خبر داد

0
182

با خروج آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی و اعمال تحریم‌های این کشور که ظرف هفته های آینده آغاز می شود، شرکت‌های اروپایی بیمه و باربری خدمات خود را به شرکت‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش داده و قطع می‌کنند.

شرکت بیمه لویدز لندن و دیگر شرکت‌های اروپایی که بیمه های دریایی برای حمل و نقل انرژی و تجارت ارائه می کنند، از ژانویه ۲۰۱۶ که بر اساس توافق اتمی سال ۲۰۱۵ تحریم‌های ثانوی علیه جمهوری اسلامی لغو شد، همکاری با ایران را از سر گرفته بودند.

بروس کارنگی براون، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه لویدز، به خبرگزاری رویترز گفت: «اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی احتمالا به این معنی است که شرکت لویدز نخواهد توانست به تجارت های مربوط به جمهوری اسلامی خدمات ارائه کند.»

سخنگوی لویدز گفت که به شرکت‌های بیمه سندیکایی توصیه کرده که قبل از ارائه خدمات به فعالیت‌هایی که به جمهوری اسلامی مربوط می شود، مشاوره های قانونی لازم را انجام دهند و خطر همکاری با جمهوری اسلامی را در نظر بگیرند.

صدای آمریکا نوشت؛ تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران معامله می‌کنند نیز می شود که از آن با عنوان تحریم‌های ثانوی یاد می شود.