شرکت “اورال واگن زاود” آماده ساخت تانک “تی ۹۰ ـ اس” در ایران

0
144

شرکت روسی “اورال واگن زاود” در صورت لغو محدودیت ها در همکاری فناوری نظامی با ایران آماده سازماندهی تولید تانک های تی ۹۰ ـ اس” در ایران به همراه شرکت دولتی “روس آبارون اکسپورت” روسیه است.
به گزارش اسپوتنیک؛ آلکسی ژاریچ، سخنگوی رسمی شرکت “اورال واگن زاود” این مطلب را ضمن تفسیر بیانیه یک ژنرال ایرانی درباره دست برداشتن تهران از خرید تانک های “تی ۹۰” به خاطر پیشبرد صنعت تانک سازی خود اعلام کرد.
آلکسی ژاریچ یادآور شد در چارچوب توافقنامه ۱۳ نوامبر سال ۱۹۹۱ جواز تولید تانک های تی ۷۲ اس به طرف ایرانی واگذار شده اما با این حال مطابق با فرمان رئیس جمهور روسیه در رابطه با اجرای قطعنامه شماره ۱۰۲۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخه ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰، همکاری با ایران در این زمینه متوقف شده است.