شرح حال خانم مرغِ از زمان قتلش تا زمانی که بدست من رسیده

0
224

مرغ سبد کالای دولت تدبیر و امید.

تاریخ تولید مرغ برای آبان ۹۱ هستش یعنی چهار ماه از انقضاء آن که اگر یک سال باشد میگذرد.

وقتی هم اعتراض کردیم، گفتند: همین است که هست و تازه باید خدا را شکر کنید!

 

 

76