شرایط وخیم جسمی یکی از مسئولین شهرداری جزیره ابوموسی زندانی در زندان بندرعباس

0
240

بنابه گزارشات رسیده زندانی عبدالقادر انصاری در شرایط حاد جسمی بسر می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این زندانی هستند.

زندانی عبدالقادر انصاری حدودا ۵۴ ساله بیش از شش و نیم سال در زندان مرکزی بندرعباس زندانی می باشد گفته می شود که این زندانی یکی از مسئولین شهرداری جزیره ابوموسی می باشد و بعضی از گزارشها حاکی از آن است که وی نماینده امارات در این شهرداری بوده است.

اما ۶،۵ سال پیش به اتمام جاسوسی دستگیر می شود و تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرد که علیرغم گذشت شش سال و نیم هنوز آثار شکنجه بر روی کمرش کاملا عیان می باشد. آثار ضربات کابل بر روی کمرش که به عرض ۱ سانتیمتر و به طول ۱۲ سانتیمتر می باشد و کبودی آن کاملا عیان می باشد.

بازجویان وزارت اطلاعات پس از شکنجه های وحشیانه او را به بند۱۰ که محل نگهداری معتادن می باشد منتقل می کنند و از درمان این زندانی خوداری می کنند. این زندانی بی دفاع برای رهایی یافتن از دردها رو به مواد مخدر و متادون می آورد تا حدی دردهای خود را تسکین دهد.

بازجویان با دادن قرصهای مختلف سعی دارند که ین زندانی را حذف فیزیگی نمایند تا آثار جنایتهای خود را محو کنند. اخیرا این زندانی را از بند ۱۰ به بند زندانیان سیاسی منتقل کرده اند. بر روی بدن وی تاولهای بوجود آمده است بخصوص بر روی بازوی چپ و زیر بقلش می باشد.

بهداری زندان علت این تاولها را نمی داند و به او گفته اند که باید به خارج از زندان منتقل شود تا علت این تاولها مشخص شود و بتوانند او را درمان نمایند.اما بازجویان از ترس افشای آثار شکنجه ها که بر بدن این زندانی است از درمان در خارج از زندان وی ممانعت می کنند.

همسر این زندانی اماراتی می باشد و در اوایل بازداشتش هر از چند گاهی دخترش که او هم ساکن امارات می باشد به ملاقات پدرش می آمده اما بازجویان وزارت اطلاعات به او گفته اند که در صورت مراجعه مجدد او را هم دستگیر و به زندان منتقل می کنند. پس از این تهدیدها دختر وی از ترس ا دستگیری به ملاقات پدرش نمی آید.

این زندانی در شرایط حاد جسمی بسر می برد و بازجویان مانع درمان وی در خارج از زندان هستند.

به کزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های وحشیانه و عدم درمان این زندانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان دخالت برای نجات جان این زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸ مهر۱۳۹۲ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد