شدید فشارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه فرزندان آقای کاظمینی بروجردی

0
166

بنابه گزارشات ارسالی  فشارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه فرزندان روحانی آزادیخواه و زندانی آقای کاظمینی بروجرد شدت یافته است.

آقایان مهدی و محمد کاظمینی بروجردی ۲ فرزند روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی می باشند که به منظور تحت فشار قرار دادن پدرشان ، آنها را از دادمه تحصیل محروم نموده اند و حق استخدام در ادارات و نهادهای دولتی را از آنها سلب کرده اند. زمانی که آنها در یک شرکت خصوصی استخدام و مشغول بکار می شوند ، بازجویان وزارت اطلاعات و بخصوص دادگاه ویژه روحانیت کارفرمای آنها را تحت فشار قرار می دهند تا آنها را از کار اخراج نمایند.

مهدی کاظمینی بروجردی که در جریان دستگیری پدرشان او را هم دستگیر نمودند و مدت طولانی در زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

ممانعت از اشتغال فرزندان آقای بروجردی باعث شده است که شرایط معیشتی آنها را سخت نماید و آنها عملا در شرایطی قرار گرفته اند که به سختی قادر به تامین معیشت خود هستند.بخصوص محمد کاظمینی بروجردی که متاهل و دارای یک دختر ۴ ساله می باشد.

آقای سید حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی پنجاه و پنج ساله که در حال سپری کردن هشتمین سال از محکومیت یازده ساله اش به جرم داشتن عقیده جدایی دین از حکومت ، همچنان استوار از داخل زندان با ارسال نامه به سازمانها و نهادهای حقوقی به مبارزه خود ادامه میدهد، رژیم ستمدینی در طی این سالها برای به زانو دار اوردن ایشان ، از تحت فشار گذاشتن خانواده نیز دریغ نورزیده است بطوریکه پسران اقای کاظمینی یروجردی مهدی و محمد کاظمینی بروجردی، از ادامه تحصیل محرومند و اجازه کار در ادارات و نهادهای دولتی را ندارند و حتی در صورت کار کردن در شرکت های خصوصی هم، عوامل اطلاعات مداخله کرده و اشکال تراشی میکنند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و ایجاد محدودیتهای علیه فرزندان آقای کاظمینی بروجردی وممانعت از اشتغال آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به اعمال غیر انسانی رژیم ولی فقیه علیه خانواده های زندانیان سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۶ آذر۹۲ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل