شاهنشاه: جز تروریست‌ها و مارکسیست‌ها در ایران زندانی سیاسی نداریم

0
263

روزنامه اطلاعات – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۴

 

shah2(9)