شاهنشاه: با پول نفت، رستوران و هتل نخریده‌ایم

0
902

روزنامه آیندگان – ۱۲ دی ۱۳۵۳

 

shah28