شاهنشاه: با پول نفت، رستوران و هتل نخریده‌ایم

0
87

روزنامه آیندگان – ۱۲ دی ۱۳۵۳

 

shah28