شاهنشاه: با پول نفت، رستوران و هتل نخریده‌ایم

0
747

روزنامه آیندگان – ۱۲ دی ۱۳۵۳

 

shah28