شاهنشاه: با تحمل زیان، قیمت نفت را کاهش نمی‌دهیم

0
167

روزنامه آیندگان – ۴ دی ۱۳۵۳