شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بخشی از مصاحبه اخیر خود با نشریه آمریکایی نیوزویک در توئیتر

0
211

حتی اگر آمریکا به برجام برگردد، مردم ایران همچنان از فساد، بی‌کفایتی و سرکوب وحشیانه رژیم رنج خواهند برد. اگر رژیم واقعاً به فکر ایرانیان بود، بودجه برای بمب‌های مورد استفاده در کشتن کودکان سوریه‌ای را متوقف و صرف سفره ایرانیان می‌کرد.