سیستم وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هک شد!

0
194

ساعت ۱۰ صبح امروز این پیام روی سیستم وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد و ناچار شدند از کارکنان بخواهند تا هر چه سریعتر سیستم را خاموش کنند.