سیر و لیموترش همچنان در صدر قیمت

0
151

بازارهای میوه و صیفی نشان می‌دهد که سیر و لیموترش همچنان در اوج بوده و در حال حاضر این دو قلم با قیمت‌ حدود ۴۵ هزارتومان در خرده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

پیاز کیلویی ۵۰۰۰ تومان، سیب زمینی ۷۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی ۱۰ هزارتومان، فلفل دلمه ۱۵ هزارتومان، سیر ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان، لیموترش ۴۵ هزارتومان، خیار ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، سیب قرمز ۱۵هزارتومان، پرتقال ۱۵هزارتومان و پرتقال توسرخ ۱۷ هزارتومان در خرده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

براساس کشف قیمت میدان میوه و تره‌بار مرکزی تا ۱۴ اردیبهشت، قیمت هرکیلو لیموترش سنگی ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان، گوجه فرنگی بوته‌ای ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰تومان، فلفل دلمه سبز ۴۰۰۰تا۸۰۰۰تومان، سیر ۲۵ تا ۳۲ هزارتومان، پیاز زرد ۱۵۰۰ تا۴۰۰۰تومان، هندوانه ۱۵۰۰ تا ۳۳۰۰، موز ۱۳ تا ۱۷هزارو۵۰۰، طالبی۴۰۰۰تا۸۰۰۰تومان، سیب قرمز ۵۰۰۰ تا ۱۰هزارتومان، خیار رسمی۲۵۰۰ تا۵۰۰۰تومان، پرتقال رسمی شمال ۵۰۰۰ تا۸۰۰۰  و پرتقال توسرخ۶۰۰۰ تا ۱۰هزارتومان است که با اعمال سود ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

به گزارش ایسنا؛ از هفته گذشته تاکنون قیمت سیب و پرتقال افزایش یافته است که بنا برگفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران این افزایش قیمت به دلیل اتمام فصل این میوه‌ها است.