سیاه‌چاله‌ها دیدنی می‌شوند

0
183

یک تیم تحقیقات دانشگاهی موفق به ابداع روشی شدند که با استفاده از آن رصد سیاه‌چاله‌ها بسیار آسان‌تر از قبل و در تعداد زیاد ممکن می‌شود.

سیاه‌چاله نامی‌ است که به دلیل نامرئی بودن به این پدیده داده شده است. تصور جایی که هیچ نوری قادر به گریز از جاذبه آن نیست، ذهن آدمی را تاریک می‌کند چه رسد به چشم که بدون نور هیچ کارآیی ندارد. به همین دلیل است که دانش ما از سیاه‌چاله‌ها بسیار اندک و تعداد آنهایی که توانسته‌ایم در کائنات ثبت کنیم، بسیار محدود است.

اکنون یک تیم تحقیقات فضایی و اخترشناسی از دانشگاه واترلو روشی را ابداع کرده‌اند که با استفاده از ویژگی‌های دیگر سیاه‌چاله‌ها، می‌توان آنها را رصد کرد.

تاکنون سیاه‌چاله‌ها با استفاده از نور اطراف و تشخیص محلی که قابل رؤیت نیست دیده می‌شدند اما در روش جدید با استفاده از «تمرکز امواج گرانشی» می‌توان این اجرام را دید.

در این روش ابعاد، وزن و چگالی هر جرم بزرگی که میدان گرانشی عظیم دارد، رصد می‌شود و این ویژگی‌ها در سیاه‌چاله‌ها انقدر بزرگ است که به‌آسانی قابل تشخیص هستند.

تیم تحقیق وعده داده است که در صورتی که رادیو تلسکوپ‌ها با این تکنیک بتوانند عملا کار رصد را پیش برند، طی دو سال می‌توان تعداد سیاه‌چاله‌های شناخته‌شده را دو برابر کرد و طی کمتر از ۱۰ سال، دانش انسان درباره این پدیده‌ها به‌ طور گسترده‌ای افزایش خواهد یافت.

به گزارش آنا به‌نقل از دانشگاه واترلو، درک دقیق رفتار اجرام آسمانی و کائنات زمانی ممکن است که تحقیق روی دسته‌های آنها ممکن باشد و برای بررسی تعداد زیادی داده در اختیار داشته باشیم. حتی اگر وعده این افزایش به این شکل نیز تحقق نیابد، هر پیشرفت کوچکی نیز می‌تواند راه را برای درک بهتر ما از کائنات باز کند.