سپاسگزاری یک قو از ناجی‌اش

0
169

تصویر قویی که سرش را دور گردن ناجی‌اش حلقه کرده در رسانه‌های جهان بازتاب داشت.

ریچارد‌وایز می‌گوید: در منطقه Abbotsbury Swannery مشغول گشت و‌گذار بودم که این قو را درحالی‌که به نرده‌ها گیر کرده بود یافتم و با دقت او را نجات دادم.

به گزارش همشهری؛ هنگامی که بلندش کردم همانطور که ضربان تند قلبش را حس کردم سرش را دور گردنم حلقه کرد، حس اعتماد حیوانی بی‌پناه حس عجیبی است.

http://goo.gl/9Laqcs