سومین نوار شورای امنیت کشور به ریاست دکتر شاپور بختیار

0
223

مکان جلسه: دفتر نخست وزیری در تهران

زمان جلسه : ۲۸ دی ماه ۱۳۵۷

موضوع جلسه : راههای مقابله با راهپیمایی اربعین حسینی در ۲۹ دی ماه

براساس مطالبی که در این جلسه مطرح شده است، تاریخ برگزاری نشست شورای امنیت کشور مربوط به ۲۸ دیماه ۱۳۵۷ است.

بخش نخست

بخشی دوم

 

بخش سوم

بخش چهارم

مهم ترین موضوعات طرح شده در این جلسه که به مدت دو ساعت و ۱۸ دقیقه بطول انجامید عبارتند از:

۱- اخبار وگزارشهای مربوط به وضعیت اعتصاب ها درمراکز وادارات دولتی ، تظاهرات مردم درشهرهای مختلف، حمله به خانه وزارت اطلاعاتی ها در تهران و چندین شهر دیگرکشور.

۲- موضع گیری خمینی و سایر روحانیون در باره حمله نکردن به ارتشی ها و تاثیر این اعلامیه ها بر کاهش اینگونه حملات.

۳- توضیحات نظامیان شرکت کننده در جلسه در باره تضعیف روحیه فرماندهان بلند پایه ارتش از زمان خروج شاه از کشور.

۴- موضوع مسلح کردن بعضی از ایرانی ها در مرزهای ایران و عراق و نیز اقدام ارتش عراق برای تقویت توان نظامی خود. حتی گفته می شود که در مرز عراق در ازای تحویل اسلحه آذوقه داده می شود.

۵- بختیار در باره کارکنان اعتصابی دولت بیان می نماید: « آنها عده ای مفت خوار هستند که از صبح تا شام به خیابان ها می آیند و ازکمونیستها وغیر کمونیستها مدام سرگرم آشوب هستند، حقوق و اضافه حقوق هم میگیرند، ولی اینها همه برای ایران ضرر دارد. »

۶- در این جلسه مجموعه اقدام های لازم برای جلوگیری از برخورد بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی بررسی می شود.

۷- تاکید دکتر بختیار بر اینکه در کشور یک دولت حاکم خواهد بود و او اجازه نمی دهد که مخالفان دولت یا شورای انقلاب تشکیل دهند.

۸- بیان اینکه اعلام جمهوری اسلامی در ایران با «قانون اساسی» سازگارنیست .

۹- دکتر بختیار می گوید به خمینی پیغام داده است که یا باید در باره دولت آینده مذاکره کنیم.

۱۰- دکتر شاپور بختیاردرادامه تحلیل خود از وضعیت موجود کشور متذکر می شود عده زیادی از مردم گمراه شدند اما دولت و ارتش به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد.

۱۱- دکتر بختیار با خواندن کتاب امام خمینی در باره حکومت اسلامی به این جمع بندی میرسید که دیدگاه خمینی در باره حکومت آینده ایران به هیچ وجه قابل تحمل نیست و به عنوان یک ایرانی مسلمان و نخست وزیر قانونی اجازه تشکیل حکومت اسلامی را نخواهد داد.

۱۲- دکتر بختیار بیان می نماید برخلاف مقدم رئیس وقت ساواک با توقیف خمینی موافق نیست چون بازتاب بین المللی بدی خواهد داشت ولی هر کس از جانب او مسئولیت اجرایی بگیرد باید دستگیر و به دادگاه نظامی تحویل شود .

۱۳- درخواست نظامیان برای برخورد با روزنامه و روزنامه نگارانی که منتقد دولت بختیار هستند.

۱۴- تاکید بربه راه انداختن راهپیمائی های متقابل ازسوی طرفداران برای مقابله با تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف ایران بویژه با پیشقراولی دانشگاهیان.

نوار اول را از اینجا بشنوید

نوار دوم را از اینجا بشنوید

نوار چهارم را از اینجا بشنوید