سوئد ۶۰ تا ۸۰ هزار مهاجر را بر می‌گرداند

0
145

وزیر کشور سوئد اعلام کرده است که دولت این کشور انتظار دارد حداکثر ۸۰ هزار پناهجو را که تقاضانامه های آنها رد شده از کشور اخراج کند.

به گفته وزیر کشور، آندرش ایگه مان، نزدیک به ۸۰ هزار نفر از کسانی که تقاضای پناهجویی کرده بودند، جواب منفی دریافت  خواهند کرد و بدین ترتیب باید سوئد را ترک کنند.

آندرش ایگه مان می‌گوید: ما از امروز شماری از کسانی که با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نشده است را اخراج می‌کنیم. شمار بسیاری یعنی ۱۶۳ هزار نفر در سال گذشته متقاضی پناهجویی در سوئد بوده‌اند،  پس تعدادی نیز جواب منفی دریافت می‌کنند و باید بازگردانده شوند.

 

این جریان چه تعداد از پناهجویان را در بر می گیرد؟

می‌توان گفت بین ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار نفر، از کشور اخراج می‌شوند.

روزنامه داگنز ایندوستری نخستین روزنامه‌ای بود که این خبر را منتشر کرد.
بنا به اعلام وزیر کشور، کسانی که جواب منفی دریافت کرده‌اند ابتدا این فرصت را خواهند یافت که به‌صورت داوطلبانه از سوئد خارج شوند.

وزیر کشور در پاسخ به چگونگی  اخراج اجباری کسانی که تمایل به بازگشت ندارند، به هواپیمای چارتر ویژه اشاره می‌کند و می‌گوید:
به گزارش رادیو سراسری سوئد؛ از امروز، هواپیما اجاره‌شده است، این راه بازگرداندن یک راه پرهزینه‌ی مؤثر است که می‌تواند با همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای این اتحادیه به وقوع بپیوندد.
– آیا موانع و دشواری نیز در این راه وجود دارد؟
یکی از مشکلات، مسئولیت‌پذیری کشورهای مبدأ در قبال شهروندانش است. من با کشورهای شمال آفریقا و افغانستان در حال مذاکره هستم و کار سختی است که این کشورها را مجبور کنیم که این مسئولیت را بپذیرند.