سه تن در زندان مرکزی رشت اعدام شدند

0
115

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان سه تن در زندان مرکزی شهرستان رشت بر دار جان دادند.

از این سه تن معدوم در زندان لاکان یک تن به جرم قتل محکوم به قصاص و دو تن دیگر به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم به اعدام گشتند و بامداد روز شنبه ۹ـ ۹ـ ۹۲ بر دار بی عدالتی جان دادند.

اسامی معدومین به شرح زیر است:

رمضان نصیری

جرم:قتل

محکوم به: قصاص نفس

سن ۴۰ سال

تحمل حبس: حدود ۷سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهمن داوطلب

جرم: حمل و نگهداری مواد مخدر

محکوم به: اعدام

سن:۳۵سال

تحمل حبس:۵سال

ــــــــــــــــــــــــــــــ

کامبیز صفری

جرم: حمل و نگهداری مواد مخدر

محکوم به: اعدام

سن:۲۵سال

تحمل حبس:۳سال