سند ملک ۷۹۰ متری «حسن روحانی» منتشر شد

0
273

سند ملک نجومی حسن روحانی در منطقه شهرک غرب منتشر شد.
به گزارش تیم خبری خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از رسانه های درون مرزی، سند ملک نجومی حسن روحانی در منطقه شهرک غرب تهران منتشر شد.

براساس این سند، حسن روحانی در سال ۶۸ یک قطعه زمین ویلایی را در شهر قدس(غرب) به مساحت ۷۹۰ متر به مبلغ ۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال گرفته است.

13960222190343379108244810