“سمندر چینی” بزرگترین دوزیست جهان معرفی شد

0
157

بررسی پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که گونه جدیدی از “سمندر چینی غول‌پیکر”، بزرگترین دوزیست جهان است.

 “سمندر چینی غول‌پیکر”(Andrias davidianus)، به عنوان بزرگترین دوزیست جهان شناخته می‌شود که در معرض انقراض قرار دارد. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که حداقل سه گونه از این حیوان وجود دارد که هر یک از آنها برای زنده ماندن و نجات از انقراض، روش مراقبت خاصی را می‌طلبند و یکی از این گونه‌ها می‌تواند بزرگترین دوزیست جهان باشد.

سمندر چینی غول‌پیکر، حیوان بزرگی است که طول آن به 1.8 متر می‌رسد. این حیوان در حیات وحش به ندرت یافت می‌شود اما میلیون‌ها سمندر چینی غول‌پیکر در مزارع نگهداری می‌شوند.

گونه‌ای که در مزارع نگه‌داری می‌شود، یکی از سه گونه سمندر چینی غول‌پیکر است. “ساموئل تروی”(Samuel Turvey)، پژوهشگر “انجمن جانورشناسی لندن”(ZSL) گفت: گونه‌های دیگر این حیوان، تا اندازه چشمگیری در حیات وحش کاهش یافته‌اند. نگهداری و حفظ هر یک از این گونه‌ها، به مدیریت هدفمند و جداگانه نیاز دارد و باید برنامه‌های حفاظتی ویژه‌ای برای حفظ جمعیت باقیمانده این حیوان صورت بگیرند.

تروی و همکارانش، نمونه DNA به دست آمده از کبد، عضله و استخوان 41 سمندر چینی غول‌پیکر را تحلیل کردند.

تروی ادامه داد: تصور پیشین این بود که سمندر چینی غول‌پیکر، تنها یک نوع دارد اما اکنون می‌دانیم که دو گونه دیگر از این حیوان نیز موجود هستند که یکی از آنها “سمندر غول‌پیکر چین جنوبی”(South China giant salamander) نام دارد و گونه دیگر هنوز نامگذاری نشده است.

نظر تروی این است که شاید سمندر غول‌پیکر چین جنوبی، بزرگترین گونه از این سه گروه باشد و طول آن تقریبا به دو متر نیز برسد. بدین ترتیب، این گونه، بزرگترین دوزیست جهان به شمار می‌رود. این حیوانات به همراه انسان در سرتاسر چین حرکت می‌کنند و برای اهداف کشاورزی و گاهی اوقات پزشکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، تروی اضافه کرد: تحلیل‌های ژنتیکی نشان داد که گونه‌های متفاوت این حیوان، بین 3.1 تا 2.4 میلیون سال پیش از یکدیگر جدا شده‌اند که همزمان با دوره تشکیل کوهستان و با بالا آمدن فلات تبت است.