سقوط سرعت اینترنت در ایران

0
132

به گزارش اسپیدتست، میانگین جهانی سرعت اینترنت در ماه فوریه رشد کرده است، متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۴۶.۹۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۵۲ مگابیت بر ثانیه بوده است.
‌‌
سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۹.۵۵ مگابیت بر ثانیه اعلام شده و جایگاه ایران در این رده بندی ۳ پله سقوط کرده و در رده ۱۳۴ قرار گرفته است.