سقوط داربست در نیاوران

0
135

سقوط ناگهانی داربست یک ساختمان ۹ طبقه در حال احداث در نیاوران به یک دستگاه خودرو و ساختمان های اطراف خسارت وارد کرد.