سفیر هند با معاون دفتر سیاسی طالبان دیدار و گفتگو کرد

0
330

سفیر هند در قطر با معاون دفتر سیاسی طالبان دیدار و درباره امنیت منطقه گفتگو کرده است.

این ملاقات به درخواست طالبان صورت گرفته و این نخستین ملاقات بین مقامات دو طرف از زمان به دست گرفتن کنترل افغانستان به وسیله طالبان است.

سفیر هند در قطر، دپاک میتال ، در مورد “ایمنی ، امنیت و بازگشت زودهنگام اتباع هندی که در افغانستان همچنان هستند” صحبت کرده و نگرانی هند ازین حیث که نباید از خاک افغانستان برای فعالیتهای ضد هندی و تروریستی در هیچ موردی استفاده شود به اطلاع عضو ارشد طالبان رسانده است.