سعید مرتضوی: دادگاه تقاضای برگزاری علنی دادگاه را رد کرد؛ بهمراه تصاویر

0
130

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ متهمی که بعد از برگزاری نشست های دادگاه کهریزک، به رغم اطلاع از غیرقانونی بودن کارش، سیر تا پیاز مطرح شده در جلسه غیرعلنی دادگاه را برای خبرنگاران بازگو می‌کرد و حتی از انتشار متن کامل لایحه دفاعیه اش در خبرگزاری ها ابایی نداشت، امروز به محض ورود از دادگاه گفت: «نمی‌توانم درباره محتویات جلسه دادگاه صحبت کنم چون جلسه غیرعلنی بود»

به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز در رابطه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده تامین اجتماعی بود. تقاضای ما برای برگزاری علنی دادگاه از سوی رئیس شعبه رد شد.

وی افزود: جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه – ۷ اردیبهشت ماه – برگزار می‌شود و در روز دوشنبه به موضوع پرونده کهریزک پرداخته خواهد شد.