سعید مرتضوی به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شد

0
143

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی از محکومیت سعید مرتضوی به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق به اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

ترک همدانی گفته که رای دادگاه درباره مرتضوی صادر شده و شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و همچنین نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است.»

به گزارش تارنمای دیگربان، وی افزوده حکم ۱۳۵ ضربه شلاق مربوط به بخش اول پرونده است و مرتضوی در بخش دوم تبرئه شده و در بخش سوم نیز موکلش محکوم شده است.

ترک همدانی اضافه کرده «من از خواندن این رای شوکه شدم و البته این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.»

سعید مرتضوی در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه٬ برای مدتی رئیس سازمان تامین اجتماعی شد که براساس برخی اسناد و مدارک در این سازمان مرتکب تخلف مالی و اداری شد.