سرکوب کارگران و معلمان را محکوم می کنیم

0
284

جمعی از زندانیان سیاسی زندانهای مختلف تهران و کرج دربیانیه ای اعتراض خود نسبت به گران کردن سوخت را اعلام و خواستار گسترش دادن اعتراضات و اعتصابات مردم و کارگری در سراسر ایران شده اند.

این بیانیه جهت انتشار در اختیار رسانه ها  قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر است:

حقوق معلم و کارگر به ۴\۱ زیر خط فقررسید و همه مزدبگیران و حقوق بگیران و بیش از ۱۵ میلیون بیکار که ۵ میلیون آنها را تحصیل کرده ها تشکیل می دهد ، به لحاظ فقر و تبعیض به مرحله انفجار رسیده اند. این در حالی است که گرانی سازی دولتی و حکومتی بی شرمانه اوج گرفته و در آخرین اقدام، بنزین را لیتری ۳۰۰۰ ریال گران کردند.

از اینرو تنها سلاح طبقات فقیر و سرکوب شده ، اعتصابات و اعتراضات مدنی و قانونی است تا از این طریق، اعتراض خود علیه این بی عدالتی ها را فریاد بزنند. اما دستگاه پلیسی ـ امنیتی حاکم که خود را دولت تدبیر و امید نام نهاده ، با اذعان به اینکه توان سرکوب میلیونها کارگر و معلم را ندارد، فشار خود را بر تشکل های معلمین و کارگران و سرکوب و بازداشت نمایندگان را افزایش داد. در حالیکه قراردادهای موقتی سفید امضا ۹۳ درصد از کارگران را به بردگی کشانده است ، تامینات اجتماعی و قوانین بین المللی شرایط کار زیرپا گذاشته شده و از مبلغ ۶۰ میلیارد واردات در سال ۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد دلار آن کالاهای بنجل بوده و از این طریق ۸۰ درصد تولید داخلی نابود شده است.

دزدی و اختلاس ۲۲۰ هزار میلیاردی چند بانک، دزدی ۳|۵ میلیاردی جدید نفتی و ۲\۱ میلیاردی سردار حافظ نظم و امنیت افشا گردیده و به گزارش منابع معتبر (CNN) خامنه ای یکی از ۶۷ مولتی میلیاردرهای بزرگ جهان است که فقط یک قلم از ثروت های زیر نظر او بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار است .

در شرایطی که با گران شدن بنزین و گازوییل ، گاز نیز ۱۵ درصد گران شد نیز ۸۰ درصد از مردم که زیر خط فقر زندگی می کنند، چگونه باید این زندگی فلاکت بار و این جهنمی که رژیم حاکم بر او ساخته است طی نمایند. در چنین شرایطی رسول بداقی را به جای  این که پس از ۶ سال و پایان محکومیت ، آزاد کنند او را به بند ۲۰۹ انتقال داده، پرونده جدیدی برایش ساخته و حتی همسر و دختر جوان او را وقیحانه چند بازجویی کرده اند.

باقری ، عبدی ، بهشتی و هاشمی از اعضا کانون صنفی معلمان ، بازداشت و تحت فشار امنیتی قرار داده شدند و از دیگر سو جعفر عظیم زاده و شاهپور احسانی راد از اتحادیه آزاد کارگران و محمود صالحی از کمیته هماهنگی ایجاد تشکل های مستقل کارگری را نیز بازداشت کرده اند .برای اینکه رژیم به نقش کانونها، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و فدراسیون ها در بسیج نیرو برای مطالبه حقوق اساسی پی برده است و تلاش می کند این تشکل ها را با فشار از پا دربیاورد .

از همین رو است که از همه شهروندان آگاه در هر جا که هستند دعوت می کنیم با متشکل شدن، با تقویت تشکل های صنفی ، مدنی و سیاسی موجود و با اتحاد و یک صدایی، از معلم ها و کارگران به ویژه تشکل های آنها پشتیبانی کنند.

حکومت سعی می کند با دخالت در کشورهای منطقه و تحریک گروههای افراطی و تروریستی مثل داعش ، بر طبل جنگ بکوبد و با فرافکنی بحرانهای اجتماعی به جنگ های منطقه ای و برادرکشی، بازی آی دزد آی دزد راه بیندازد و مردم را از خطر داعش بترساند تا به گرانی سازی های بی شرمانه حکومتی فکر نکنند.

همیهنان گرامی می دانند که در وضعیت فعلی ، جز با تقویت تشکل های صنفی ، مدنی و با تشکل های سیاسی اتحادیه ها و احزاب، که تنها ابزار مدرن در دنیای جدید برای رسیدن به حقوق دموکراتیک و قانونی است. راه دیگری برای عقب زدن دیکتاتوری مذهبی حاکم و قطع کردن دست این متجاوزین به حقوق اساسی مردم به ویژه کارگران و معلم ها وجود ندارد. امروز همه صنوفی که بدلیل گرانی سازی های لگام گسیخته حکومتی متضرر شده و به فقر و ورشکستگی افتاده اند به ویژه اتحادیه ها و سندیکاهای مربوط به حمل و نقل به جای این که با بالابردن هزینه حمل و نقل یا تولیدات به مردم فشار بیاورند، باید سعی کنند با مبارزات دموکراتیک و آزادی بخش بویژه اعتصابات سراسری، در برابر حکومت ستمگر و قیمت های سرسام آور انرژی ، مقاومت موثری نمایند. مبارزات معلم ها در ۴ ماه گذشته تجربه روشنی در پیش پای همه تشکل های صنفی و توده های کارد به استخوان رسیده می گذارد.

زندانیان سیاسی ایران

۶ اردیبهشت ۹۴

فرید آزموده ، رضا اکبری منفرد، امیر امیر قلی، سهیل بابادی ، آیت الله سید حسین بروجردی، محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد حردانی، شاهرخ زمانی ، مهدی شاندیز، سعید شیرزاد، حشمت الله طبرزدی، علیرضا فراهانی، علی معزی، پیروز منصوری، اسد الله هادی، میثاق یزدان نژاد.