سردار جعفری : “توافق هسته ای خطر جنگ را بیشتر کرده است”

0
302

سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران، در یک نشست خبری که امروز در تهران برگزار کرد هشدار داد که بعد از مذاکرات اتمی این نظر در کشور جا باز کرده که گویا در نتیجۀ این مذاکرات خطر جنگ علیه جمهوری اسلامی از میان رفته و یا اینکه می توان “از طریق گفتگو با دشمن” امنیت جمهوری اسلامی ایران را تأمین کرد.

محمد علی جعفری سپس گفته است که خطر حمله و تهدید آمریکا علیه نظام اسلامی ایران بعد از مذاکرات هسته ای از بین نرفته است. محمد علی جعفری از این نیز فراتر رفته و به نقل از آنچه “دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران” نامیده، ادعا کرده است که “توافق هسته ای می تواند حتا بیشتر زمینۀ جنگ های احتمالی” علیه جمهوری اسلامی ایران را “آماده و تسهیل سازد.”

سردار جعفری سپس اضافه کرده که اگر آمریکا تاکنون برغم میل باطنی اش به فکر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نیافتاده، علت اش اقتدار نظامی سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است. فرماندۀ سپاه پاسداران ایران نتیجه گرفته است که در این زمینه از جمله عوامل اساسی بازدارنده “روحیه دشمن ستیزی” و آمادگی دفاعی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرماندۀ سپاه پاسداران سپس اضافه کرده است که این کشور از ستیزش با آمریکا دست برنمی دارد و آنچه بعد از توافق اتمی مایه نگرانی شده تصور برخی مقامات کشور است که گویا در نتیجۀ این توافق “دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تمام شده یا کاهش یافته است.”

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ فرماندۀ سپاه پاسداران با رد این “تصور” به پیروی از خامنه ای از “مسئولان” کشور خواسته است که “به صراحت مواضع”شان را در قبال آمریکا اعلام کنند. فرماندۀ سپاه پاسداران ادعا کرده که آمریکا در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تغییر روش داده به این معنا که اکنون قصد دارد “با سوءاستفاده از توافق اتمی” و از طریق “برنامه های نرم سیاسی، اقتصادی” در ایران نفوذ پیدا کند. به همین دلیل فرماندۀ سپاه پاسداران ایران بار دیگر خطاب به دولت حسن روحانی یادآور شده که این نیروی نظامی آماده است در اجرای طرح های اقتصادی و یا آنچه  خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، مشارکت کند.

با این حال، سردار جعفری گفته است که او نمی داند چرا برغم استقبال لفظی دولت و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر “اقتصاد مقاومتی”، این پیشنهاد مکرر سپاه پاسداران و بسیج مبنی بر مشارکت در اجرای طرح های اقتصادی هنوز “عملیاتی” نشده است. خود فرماندۀ سپاه پاسداران در پاسخ به این سئوال گفته است که شاید دولت “امیدش را به جای دیگر بسته” و “نگاه اش را به خارج” دوخته است.

محمد علی جعفری در جای دیگری از سخنانش تأکید کرده است که برای مقابله با تهدیدهای دشمن که به گفتۀ او اکنون قصد دارد از راه اقتصاد وارد کشور شود، سپاه پاسداران ایران در نیمۀ دوم سال جاری ماهانه یکی دو رزمایش از جمله با حضور ۵۰ هزار بسیجی در تهران و دیگر مناطق کشور برگزار خواهد کرد.