سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اگر ایران گام ها را سریعتر بردارد،تعلیق سریعتر روی خواهد داد.

0
235

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: چند ماه پس از نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ،من فکر می کنم وزیر امور خارجه گفته است شش ماه پس از نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک که از پایان ژوئن شروع می شود،ایران می تواند گام هایی را برای تعلیق تحریم ها تکمیل کند. ما انتظار داریم تعلیق در نخستین سال روی دهد اما اگر ایران این گام ها را سریعتر بردارد،تعلیق سریعتر روی خواهد داد.این تعلیق بستگی به برداشتن گام ها دارد و ما نمی توانیم آن را پیش بینی کنیم.

به گزارش رسانه های درون مرزی، ماری هارف گفت: آمریکا و ایرانی ها اطلاعاتی که ما آنها را پارامترها می نامیم،منتشر کردند. ایرانی ها اطلاعات مربوط به آنچه را که درباره آن توافق کردیم در رسانه های خود منتشر کردند و ما نیز این کار را انجام دادیم.

من فکر می کنم همکاران اروپایی از همین پارامترها استفاده کردند. این موضوع جدیدی نبود.اغلب اتحادیه اروپا و ایران پس از پایان برخی از این دورها بیانیه ای را منتشر می کردند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما به صورت شفاف گفتیم موضع ما همواره در این توافق این بوده است که مسئله تحریم ها به صورت مرحله به مرحله گردد و ایران اگر با قابلیت راستی آزمایی به تعهدات خود عمل کند،تخفیف در تحریم ها صورت خواهد گرفت.

وی گفت:تحریم های آمریکا و اروپا مربوط به هسته ای پس از آن که آژانس بین المللی انرژی هسته ای راستی آزمایی کند که ایران تمام گام های مربوط به هسته ای را برداشته است،به حالت تعلیق در می آید.درباره تحریم های آمریکا تعلیق مسلما نخستین گام است و سپس پس از اطمینان از عمل ایران به تعهدات خود برچیده خواهد شد.