سخت گیری “هما” درباره پس دادن بلیت های اینترنتی

0
177

شرکت ایران ایر در بخشنامه ای جدید، استرداد بلیط هایی که از سیستم اینترنتی خریداری شده را توسط دفاتر فروش این شرکت ممنوع دانست.

منبع: تارنمای صبحانه