سایه یک قمر آتشفشانی روی مشتری

0
242

ناسا در تصویر روز خود عکسی از سیاره مشتری منتشر کرد.

در این تصویر قمر آتشقشانی فعال سیاره مشتری قابل مشاهده است که “آیو”(Io) نام دارد.

این قمر از نظر اندازه، اندکی بزرگتر از ماه است و با ۴۰۰ آتشفشان فعال، فعال‌ترین جرم از نظر زمین‌شناختی در سامانه خورشیدی به حساب می‌آید.

علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است.

قمر آیو در عین حال بالاترین چگالی را در میان قمرهای سامانه خورشیدی دارد. پژوهشگران دریافته‌اند که سطح این قمر به شدت بوی نامطبوعی مانند بوی تخم مرغ گندیده می‌دهد که ناشی از انتشار سولفور آهن و سایر ترکیبات گوگردی از آتشفشان‌های سطح این قمر است.

سایه‌ای که این قمر روی مشتری انداخته، مربوط به زمانی است که از جلوی خورشید عبور کرده است.

به دلیل وسعت و شیب مداری مشتری، بسیاری از اقمار این سیاره بر فراز ابرهای آن سایه می‌افکنند.

به گزارش ایسنا؛ “کوین ام‌گیل”( Kevin M. Gill) با استفاده از داده‌های فضاپیمای “جونو” در زمانی‌ که ۷ هزار و ۸۶۲ کیلومتر بر فراز ابرهای مشتری بود، این تصویر را خلق کرد.