ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شد

0
153

ساعت رسمی کشور مطابق هر سال یک ساعت به عقب کشیده شد.

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مهرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، ساعت رسمی کشور ۳۰ شهریور در ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

به گزارش مهر؛ بر این اساس زمان رسمی کشور راس ساعت ۲۴ به ۲۳ تغییر کرد.