سازمان ملل “بانک سپه” را از فهرست تحریم ها خارج کرد

0
379

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه “بانک سپه” و شعبات بین المللی آن را از “فهرست سیاه” موسسات و افراد ایرانی تحریم شده از سوی این سازمان، خارج کرد. این بانک و شعبات بین المللی آن در سال ٢٠٠۷ شامل فهرست سیاه شورای امنیت شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در فهرست سیاه تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ۴٣ نفر و ۷٣ نهاد شامل هستند که حق سفرهای بین المللی را ندارند و دارایی های شان توقیف شده است.

سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای گفته است که تصمیم رفع تحریم از بانک سپه در چارچوب قطعنامه ای گرفته شد که بعد از توافق هسته ای بین قدرت های بزرگ و ایران در ١۴ ژوئیه  ٢٠١۵در وین تصویب شد.
شورای امنیت سازمان ملل در بین سال های ٢٠٠۶ تا ٢٠١٠ چهار دور تحریم ها را علیه ایران اعمال کرد اما با اجرایی شدن برجام روز شنبه گذشته، این قطعنامه ها لغو شدند.

قطعنامه شورای امنیت در ماه ژوئیه اغلب تحریم ها علیه ایران را از فهرست سیاه این سازمان خارج کرده است اما محدودیت ها در ارتباط با توسعه برنامه موشکی ایران را همچنان حفظ کرده است.

خبرگزاری ایرنا امروز گزارش داد که مدیر عامل بانک سپه خروج این بانک از فهرست تحریم ها را به مردم ایران، مشتریان و کارکنان آن تبریک گفته و افزوده است که این بانک آماده حضور در عرصه بین المللی است.