سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

0
147

قطعنامه‌هایی که توسط کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده، در مرحلۀ بعد به کل مجمع عمومی ارجاع داده خواهد شد. در هر صورت قطعنامه‌های مجمع عمومی لزوم اجرایی ندارند.

 لحن قطعنامۀ مربوط به سوریه سخت‌گیرانه‌تر از قطعنامه در مورد ایران است. نمایندگان ٧٨ کشور با صدور قطعنامه علیه ایران موافقت کردند. در مقابل، ٣۵ کشور رای مخالف دادند و ۶٩ کشور رأی ممتنع.

در مورد سوریه، محکومیت با قاطعیت بیشتری صورت گرفت و قطعنامه با ١٢۵ رای موافق، ١٣ رای مخالف و ۴٧ رای ممتنع تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامۀ سازمان ملل از دولت ایران می‌خواهد که به بدرفتاری، تبعیض و خشونت علیه شهروندان پایان دهد. همچنین تأکید شده که طی پانزده ماه گذشته، ٨۵٠ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

قطعنامه علیه ایران بر اساس گزارش‌های احمد شهید تنظیم، و توسط کانادا پیشنهاد شده است.

به گفتۀ منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا، متن قطعنامۀ صادرشده علیه ایران، حداقل از نظر تفصیل و تشریح جزییات، کم‌سابقه است. به گفتۀ وی وجه تبلیغی و افشاگرانۀ قطعنامه دارای اهمیت است.

منصور فرهنگ با اشاره به تعداد نسبتاً زیاد رای ممتنع در مورد ایران می‌گوید که تلاش‌های دولت روحانی برای حل اختلافات اتمی احتمالاً باعث شده که نمایندگان برخی کشورها با اغماض بیشتری به پروندۀ حقوق بشر در ایران بنگرند…