سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: ما حمله به کمپ اشرف و کشتار وحشیانه ساکنان بی دفاع آنرا محکوم میکنیم

0
170

حمله  نظامی به کمپ اشرف در نزدیکی بغداد که ساکنان آنرا بازماندگان مجاهدین خلق در عراق تشکیل میدهند بسیار فجیع و دردناک بود. در این واقعه ۵۲ تن از ساکنان کمپ کشته و عده ای مجروح شدند. کشته شدگان را دست بسته یافته اند و اطاق های ساکنان کمپ نیز با بمب منفجر شده است. دولت عراق از هویت مهاجمین مسلح اظهار بی اطلاعی میکند. ساکنین کمپ اعضا غیر مسلح و اکثرا سالخورده مجاهدین خلق هستند که کوشش های بین المللی در سالهای اخیر برای انتقال آنان به کشورهای دیگر تا کنون ناموفق بوده است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در عین آنکه سیاست ها و عملکرد مجاهدین خلق را که در گذشته در خدمت صدام حسین بوده و امروز به خدمت امریکا کمر بسته اند، در گذشته و برنامه های ایشان برای آینده، همه را خلاف مصالح ملی ایران میداند، این کشتار وحشیانه و جنایت هولناک که بدون تردید توسط آدمکشان جمهوری اسلامی با چراغ سبز دولت المالکی صورت گرفته است را شدیدآ محکوم مینماید و انتظار دارد که مراجع بین المللی در اسرع وقت آن را مورد رسیدگی قرار دهند. ما امیدواریم که هرچه زودتر راه حلی برای خروج این انسانهای بی دفاع از دام مرگ فراهم گردد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

چهارم سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۳ شهریور ۱۳۹۲)

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info