زنگ خطر خشک شدن رودخانه‌ها به صدا درآمد

0
155

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اینکه فرونشست زمین در اثر برداشت‌های بی‌رویه در کل کشور قابل مشاهده است، هشدار داد: بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌ها خشک شده است.

علیرضا دائمی با تأکید بر کاهش منابع آب‌های زیرزمینی تجدیدشونده به ۸۸ میلیارد مترمکعب گفت: خشکسالی‌ها آب‌های زیرزمینی تجدیدشونده ایران را از ۱۲۴ به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش داده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به این موضوع که کشور با این حجم سفره‌های آب زیرزمینی در تنش آبی قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به کمبود‌های موجود در بحث آب بخش کشاورزی، کاهش زمینه اشتغال و کمبود آب شرب روستایی هم‌اکنون فقط در چند نقطه به‌ویژه تهران جمع شده که این روند بسیار خطرناک است.

دائمی میزان کل بارندگی‌ها را در سال آبی جاری ۱۴۱میلی‌متر اعلام کرد و افزود: مقدار بارندگی‌ها در بلندمدت ۱۵ساله ۲۱۹ میلی‌متر و در بلندمدت ۸ساله ۲۰۴میلی‌متر بوده و بارندگی‌های امسال نشان‌دهنده یک درصد کاهش نسبت به بلندمدت است.
به گزارش مهر؛ وی فرونشست زمین را در همه جای کشور قابل مشاهده دانست و گفت: اکثر رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور خشک شده و رودخانه‌های بزرگی مانند کارون که ۲۰۰مترمکعب در ثانیه آب از آن می‌گذرد نیز با آلودگی مواجه شده است. برداشت غیرمجاز و افزایش هجوم در منابع آبی سبب در معرض تهدید قرار گرفتن پهنه سرزمین شده است.