زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی است

0
167

روز یکشنبه ۲۰ مهرماه زندانبانان ندامتگاه مرکزی کرج زندانی سیاسی علی معزی را از بند خارج و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. از آن زمان تا کنون خانواده وی بطور مستمر به زندان اوین و دادستانی تهران مراجعه کرده اند که در آخرین مراجعه به آنها گفته شد که وی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد و حق هیچ گونه ملاقات و تماس با خانواده  را ندارد.

از آنجاییکه به طورمعمول زندانیان در بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی توأم با شکنجه های جسمی و روحی توسط بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند، بازجویان وزارت اطلاعات در حالی این زندانی سیاسی را به بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات  منتقل کرده اند که او روز سه شنبه ۸ مهرماه در اثر حاد شدن وضعیت و شرایط جسمی اش به بیمارستان مدنی رجایی شهر با دست بند و پابند  منتقل شده بود.

او در طی مدتی که در بیمارستان بود با پابند و دست بند به تخت بیمارستان بسته شده بود. زندانی سیاسی علی معزی  علاوه بر بیماری کلیوی ، سرطان پروستات از  انسداد روده نیز رنج می برد و بنابه گفته پزشکان بیمارستان نیاز مبرم به عمل جراحی دارد اما با سرم و مسکن بطور موقت وی را درمان نمودند و قرار بود که وی روز سه شنبه ۲۲ مهرماه تحت عمل جراحی قرار گیرد. وضعیت و شرایط جسمی این زندانی سیاسی دهه ۶۰ به غایت حاد می باشد و جان وی در معرض خطر جدی قرار دارد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، انتقال  زندانی سیاسی علی معزی به بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات و تحت بازجویی و فشارهای جسمی و روحی قرار دادن وی در حالی که  وضعیت  جسمی او حاد می باشد  وپزشکان  با توافق زندان  زمان انجام عمل جراحی وی  را  برنامه ریزی کرده بودند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران

۵ آبان ۱۳۹۳ برابر با۲۷ اکتبر ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل