زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در روزهای آینده دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد

0
289

بنابه گزارشات رسیده  اکثر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه هشدار دادند که اگر تا روز جمعه به خواسته های آنها رسیدگی نشود آنها به مدت ۳ روز از گرفتن غذای زندان خوداری خواهند کرد.

اکثر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان هشدار داده اند که اگر تا روز جمعه به خواسته های آنها رسیدگی نشود اقدمات اعتراضی گسترده خود را آغاز خواهند کرد.

خواسته های زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج به قرار زیر می باشد:

۱ـ جمع آوری کلیه دستگاه های پخش کننده پارازیت از سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج

۲ـ درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند.

۳-ـ باز گشایی مجدد کتابخانه بند که خود زندانیان سیاسی آن را برپا کرده اند.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به زندانبانان گفته اند که اگر تا روز جمعه این خواسته ها محقق نشود آنها در روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه ۵،۶ و ۷ بهمن ماه از گرفتن جیره غذای زندان خوداری خواهند کرد. اگر باز هم بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه به خواسته های به حق آنها رسیدگی نکنند اعتراضات خود را به شکل دیگری ادامه خواهند داد.

از طرفی دیگرزندانی سیاسی محمد بنازاده امیر خیزی که در اثر ادامه یافتن پارازیت شدید وضعیت جسمی اش وخیم شده بود و در حین انتقال به بهداری زندان حالت تعادل خود را از دست داد و زمین خورد و از ناحیه کتف و دست دچار شکستگی و همچنین سر وی زخمی گردید و دچار خونریزی شد بستری گردیده است.

دست این زندانی سیاسی دچار آسیب جدی شده است و می بایست تحت عمل جراحی قرار گیرد اما وی همچنان بدون عمل جراحی و با تحمل دردها طاقت فرسا به حال خود رها شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از خواسته های به حق زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج حمایت می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی در ایران است و همچنین انتقال پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲بهمن ۹۲ برابر با ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل