زندانیان سیاسی زندانی مرکزی زاهدان ،اعدام زندانیان سیاسی در زندان ارومیه رامحکوم می کنند

0
298

زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه را محکوم می کنند و خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران رابه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر است:

با عرض ادب و احترام ،

اینجانبان زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان  ضمن محکومیت اعدام اخیر، تنی چند از زندانیان سیاسی زندان ارومیه را به محضر گرانقدر ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و این اقدام شنیع و غیر انسانی را محکوم می نماییم.

و سئوالمان از مدعیان حقوق بشر و سازمانهای بین المللی این است که مردم ایران تا کی باید شاهد این جنایتها و کشتارها باشند و به نیک می دانیم که این اعدامها بار دیگر ماهیت ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی را آشکارتر ساخت و بازهم جنایتی دیگر توسط  حکام مرتجع و واپسگرای رژیم را رقم زد و ملت ایران را بیش از پیش غمگین و آزرده ساخت.

اینجانبان با دلی پر از درد و اندوه همبستگی و همدردی خود را با خانواده آن شهدا که عاشقانه بوسه بر طناب دار زدند اعلام نموده و از مجامع جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواستاریم که ضمن محکوم کردن این اعدامها ، پرونده حقوق بشرایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمایند .

جمع کثیری از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

بهمن ۱۳۹۳

امضاکنندگان : محمد امین آگوشی ، ایرج محمدی ، ایوب ریگی، عبدالغنی گنگوزه ای، شیخ محمد بلوچ زهی، عابد بمپوری، ملک محمد آبادیان، هادی آبادیان، جابر آبادیان، جواد آبادیان، نظام الدین ملازهی، نعیم بهرام زهی.