زندانیان سیاسی در تبعید: مسئله حقوق بشر را در صدر مذاکرات خود قرار دهید

0
154

زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور از ۵+۱ خواستار آن هستند که در مذاکرات پیش رو با رژیم ولی فقیه مسئله حقوق بشر را در صدر مذاکرات خود قرار دهند. زیرا رژیم ولی فقیه با ایجاد دیکتاتوری فاشیستی مذهبی و نقض وحشیانه حقوق بشر توانسته است که برخلاف خواست و اراده ملت ایران اقدام به ساخت ابزار لازم برای تولید بمب اتم کند وبه اعمال تروریستی در ایران،منطقه و جهان دست بزند. هدف از این اعمال در مرحله اول برای حفظ رژیم فاشیستی خود و به گروگان گرفتن و قرار دادن ما ملت ایران در معرض تحریمها و مشکلات متعدد دیگر می باشد.

این نامه جهت ارسال به دبیر کل ملل متحد ، رئیس جمهور امریکا و رهبران سایر کشورهای طرف مذاکره و انتشار در اختیار رسانه ها و آگاهی افکار افکار عمومی  قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی  ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛  متن آن به قرار زیر می باشد:

حلقه ی مفقوده ی بیداد جهان

در جمع دلاله های ولایت بی آیین

همین بختک سر سیاه ستم است

که نشسته در حصار سنگا سخت تحجر

میهن نیک آیین را از اهورا خالی

و از اهریمن انباشته است

دبیرکل ملل متحد آقای بان کی مون

رئیس جمهور امریکا

و رهبران سایر کشورهای طرف مذاکره با رژیم ولی فقیه

-در دنیای شگفت انگیز کنونی هنوز هم دیکتاتورهای خونخوار برای رسیدن به منافع فردی ـ گروهکی خود از ارتکاب جنایت، ترور ، آدمربایی ، اعدامهای بدون محاکمه و حتی نسل کشی ابا ندارند. این رژیم های فاسد که بقای خود را در تولید بحران ، تهدید ، ارعاب و جنگ افروزی می پندارند ، هم اکنون نیز بدون دست یازی به تسلیحات کشتار جمعی به قدر کافی حقوق اساسی مردمان را لگد مال و برای جهانیان خطرناک هستند.

رژیم هایی مانند ولایت فقیه در ایران ، جمهوری خلق در کره شمالی و حزب بعث در سوریه که همچون دیگر جباران شیاد از جمله محمر قزافی و غیره منافع جاهلانه و مطامع جنون آسای خود را به منافع ملی مردم ترجیح می دهند ، اصولا برای جان انسانها ارزشی قائل نبوده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را کاغذ پاره می خوانند. بنابراین هر گونه سهل انگاری در رابطه با قرار گرفتن بمب اتم در دستان این گونه رژیم ها به مثابه کمک رسانی به قرار گرقتن تیغ آخته در دستان زنگی مست و به تسلیم واداشتن جامعه جهانی در برابر باج خواهی های مترتد بر آن می باشد .

-در حال حاضر خونخوارترین دستگاه حکومتی که پا را فراتر از مرزهای داخلی گذارده و نه تنها منطقه پرتلاطم خاورمیانه که از امریکای لاتین تا قلب افریقا را نیز به آشوب کشانده در کشور ما جریان دارد . این رژیم اشغالگر که نه ارزشهای دموکراتیک جهانی را پاس می دارد ، نه مراجع مشروع بین المللی را به رسمیت می شناسد و نه حتی منافع ملی ایرانیان را محترم می شمارد ، از سال ۱۹۷۹ که حاکمیت قرون وسطایی خود را با اعدامهای بی رویه آغاز کرد ، برای بقای خود تا کنون به هر جنایتی دست یازیده است . این رژیم سراسر فاسد به موازات ترور مخالفان در خارج از کشور به طور سیستماتیک به سرکوب بی رحمانه اقلیتهای قومی از جمله کرد ، آذری ، بلوچ ، عرب و نیز اقلیتهای دینی از قبیل مسلمانان سنی ، یهودیان ، مسیحیان، دراویش و بهاییان پرداخته و علاوه بر کشتار ادواری مبارزان به شکنجه و تبعید زندانیان سیاسی و سرکوب زنان ، جوانان ، کارگران، دانشجویان و سایر فعالان حقوق اجتماعی ، به پرونده سازی، جعل اتهام و غارت اموال ناچیز آزادیخواهان و به صلابه کشیدن خانواده های آنان نیز مبادرت ورزیده است .

-ضمن سپاسگزاری از تلاشهای پراکنده بین المللی ما جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور با باور عمیق به وفور عاطفه انسانی در جامعه بین الملل و در میان کشورهای پیشرفته و دموکرات ، دستان امیدوار خود را به سوی جامعه جهانی دراز نموده بویژه از شش کشور مذاکره کننده با مافیای غاصب، جبار و چپاولگر حاکم بر تهران ، مصرانه می خواهیم که در صدر مذاکرات پیشاروی در باب نقض فجیع حقوق بشر در ایران نیز به نحوی موثر و منسجم حساسیتهای شایسته از خود بروز دهند.

به امید فردای خوب برای ایرانیان و جهانی بهتر برای خانواده بشر،

جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور

مهرماه ۱۳۹۲

ارژنگ داودی، علی مرادی ، کریم موسی زاده، کمال شریفی، محمد حسین رضایی، درویش زندی، منصور محمدی،افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی، امیر طالب، ایوب آراسته فرو مرتضی وفایی