زندانیان سیاسی در اعتراض به یورش ها و تشدید فشارها از گرفتن جیره غذایی زندان خوداری می کنند

0
143

بنابه گزارشات رسیده اکثریت قاطع زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج همانگونه که قبلا اعلام کرده بودند که در روزهای آینده دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد از روز گذشته از گرفتن جیره غذایی زندان خوداری کردند و تمامی دیگهای غذای زندان را باز گرداندند.

در پی اعلام قبلی، اکثریت قاطع زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به بکارگیری دستگاه های پخش کننده پارازیت، عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی هستند و به تعطیلی کشاندن کتابخانه سالن که توسط خود زندانیان سیاسی دایر شده بود، از روز یکشنبه ۶ بهمن ماه از گرفتن جیره غذایی زندان خوداری کردند .

این اعتراضات به مدت ۳ روز ادامه خواهد یافت و در صورت تن ندادن به خواسته های به حق زندانیان سیاسی در مراحل بعدی، اعتراضات گسترده دیگری را در پیش خواهند گرفت.

خواسته های زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج به قرار زیر می باشد:

۱ـ جمع آوری کلیه دستگاه های پخش کننده پارازیت از سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج

۲ـ درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند.

۳-ـ باز گشایی مجدد کتابخانه بند که خود زندانیان سیاسی آن را برپا کرده اند.

از طرفی دیگر ۵ زندانی هموطن آذری که در زندان گوهردشت کرج زندانی بودند روز گذشته به نقطه نامعلومی منتقل شدند . اسامی تعدادی از زندانیان منتقل شده به قرار زیر می باشد؛ لطیف حسنی، آیت مهر بیگلو و قلی زاده .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از خواسته های به حق زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج حمایت می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی در ایران است و همچنین انتقال پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی کیفری است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۷بهمن ۹۲ برابر با ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل