زندانبان ولی فقیه در حال زجرکش کردن یکی از زندانیان سیاسی در زندان زابل

0
131

بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی هموطن بلوچ چندین ماه در شرایط حاد جسمی در زندان زابل بدون درمان رها شده است و خطر جدی جان این زندانی را تهدید می کند.

زندانی سیاسی ایوب (ناصر) ریگی که در اثر شکنجه های جسمی و وحشیانه بابایی رئیس سازمان زندانها و پهلوانی رئیس اطلاعات زندانهای استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ ماه پیش دچار خونریزی داخلی گردید ، از آن روز بدستور این ۲ فرد از درمان محروم شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛  او از دردهای طاقت فرسایی  رنج می برد و دچار بالا آوردن خون ، خونریزی بینی و خونریزی کلیه است و در طی این مدت بیش از ۱۶ کیلو وزن کم کرده است. شرایط او به حدی وخیم است که از انجام کارهای شخصی خویش عاجز و  راه رفتن و ایستادن برایش بسیار سخت است و اکثرا در سلول خویش درازکش می باشد.

او طی این مدت بارها به بهداری زندان مراجعه کرده است اما بهیاران به او گفته اند که  به ما دستور داده شده است که شما را معالجه نکنیم.

خانواده زندانی سیاسی ایوب ریگی به بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده اند و از وی خواسته اند یا او را تحت درمان قرار دهد و یا اینکه  اجازه بدهد خانواده ،خود امکانات معالجه وی را فراهم کنند. اما بابایی با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی با این خانواده به آنها گفته است که درمانی در کار نخواهد بود و او به این صورت باقی خواهد ماند تابمیرد ووقتی که خانواده این زندانی اعتراض نموده است بابایی دستور بیرون کردن خانواده این زندانی سیاسی را داده است.

لازم به یادآوری است زندانی سیاسی هموطن بلوچ ایوب ریگی  پس از چند سال بلاتکلیفی در زندان مرکزی زاهدان و زابل به وی گفته شد که به اعدام محکوم شده است. او از داشتن وکیل محروم می باشد.

از طرفی دیگر وضعیت و شرایط زندان زابل به شدت غیر انسانی و قرون وسطایی است.

اخیرا فردی به نام آذرسا مدیر داخله زندان زابل اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی و عادی را شدت بخشیده است. وی زندانیان بی دفاع را بدون دلیل مورد شکنجه جسمی قرار می دهد . از زندانیان عادی که حق رفتن به مرخصی دارند  مبالغی بیش از۱ میلیون تومان  اخاذی می کند و کسانی که این مبلغ را نپردازند به آنها اجازه رفتن به مرخصی را نمی دهد.همچنین حشرات موذی تمامی سلولهای زندانیان سیاسی و عادی را فرا گرفته است که شرایط آنها را حادتر کرده است.