زمین‌خواری ۵۰۰ میلیارد تومانی در تهران

0
155

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با افرادی که به شکل باندی به زمین خواری می پردازند مصممند.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل بازرسی سمنان افزود:در یکی از این زمین خواری ها فردی درباره یکی از اتوبانهای تهران که ۱۰ سال است اتوبان شده با تهیه گزارش و ادعای شکایت مبنی بر اینکه مالک اتوبان بوده خواستار دریافت هزار و۴۷۰ میلیارد ریال درمرحله اول شده است.

وی گفت :فردی در سال ۱۳۳۳ دردفتر اسناد ثبت شماره ای زده حالا وکیل معلوم الحالی وراث آن فرد را برای گرفتن خسارت به این رقم تحریک کرده و حتی در کارشناسی رسمی دادگستری که با تقاضای آنها انجام شده است ۵ هزار میلیارد ریال برآورد قیمت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اینگونه افراد باند هستند و به یک مورد اکتفا نمی کنند.
وی گفت: کار بازرسی این نیست که سراغ قالپاق دزدها برود و به مدیران سازمان بازرسی تاکید شده که به دنبال گلوگاه و سرچشمه های فساد باشند .

سراج افزود :وظیفه سازمان بازرسی در اینگونه موارد اینست که دولت را آگاه کند عده ای ازخدا بی خبر می خواهند با این شیوه ها اراضی دولتی را به یغما ببرند.

وی از ورود سازمان بازرسی به مساله برگزاری مناقصه و مزایده های دولتی در فضای سایبر هم خبر داد و گفت : پارسال با کنترل ۲۰هزار مناقصه ومزایده دولتی بیش از هفت هزار مورد اشکال کشف و باعث شد معامله ابطال یا تصحیح شود .