زلزله سنج «اینسایت» روی سطح مریخ قرار گرفت

0
153

کاوشگر «اینسایت» حسگر زلزله سنج خود را روی مریخ قرار داده تا سیگنال های ضعیف زیر سطح مریخ را رصد کند.

 لندر «اینسایت» ناسا برای بهتر شنیدن لرزش های زیر سطحی مریخ یک بازوی مخصوص را به کار گرفته است.

اواخر ماه گذشته میلادی این کاوشگر رباتیک، زلزله سنج خود را روی سطح مریخ قرار داد و اکنون برای برقراری ارتباط با مریخ، آن را به سطح نزدیک تر کرده است.

 این روند کمک می کند ابزارهای لندر سیگنال های ضعیفی را رصد کنند که در غیر این صورت شنیده نمی شوند.

در همین راستا چند روز قبل، «اینسایت» ابزار خود را تنظیم کرد و حسگرهای داخلی خود را تطبیق داد.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، به گفته ناسا ابزارهای اینسایت طوری قرار گرفته اند که به نزدیک ترین نقطه به سطح برای شنیدن لرزش هاش زیر سطحی مریخ رسیده اند.