زخمی شدن پنج دانش‌آموز بر اثر انفجار خمپاره در ایلام

0
45

پنج دانش آموز در منطقه کنجان چم استان ایلام، امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، بر اثر انفجار گلوله خمپاره زخمی شدند.
این منطقه پیش‌تر منطقه پاکسازی شده اعلام شده بود.
همکاران خبرنامه ملّی ایرانیان در تارنمای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در پی تماس با بیمارستان و به دست آوردن اطلاعات تکمیلی هستند.

متعاقبا اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.