رویترز: رئیسی یک شخص ضد غرب را کاندید وزارت خارجه کرد

0
126

حسین امیرعبداللهیان مسلط به زبان عربی و معاون وزیر خارجه در امور عربی و آفریقایی که نزدیکی فکری زیادی به محور مقاومت و سپاه دارد از طرف ابراهیم رئیسی برای وزارت خارجه ایران پیشنهاد شده است. با انتخاب احتمالی او ممکن است از سرگیری مذاکرات هسته ای با قدرت های جهانی بر سر بازگشت به برجام به خطر بیافتد.