روژه اوک، مأمور اطلاعاتی سرویس های جاسوسی فرانسه و اسرائیل: «قذافی» بدهی فرانسه را به ایران پرداخت کرد

0
248

هفته نامه اکسپرس، بخش هایی از کتاب “در خدمت سرویس مخفی جمهوریت” نوشته “روژه اوک” روزنامه نگار فرانسوی، دیپلمات و بالاخره مأمور اطلاعاتی سرویس‌های جاسوسی فرانسه واسرائیل را منتشر کرده است.

au-service-secret-de-la-republique-par-roger-auque-fayard-216p-17_5207337به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جزئیاتی که از زندگی پرماجرا وشخصیت چند بُعدی روژه اوک در این بخش‌ها آمده است به ماجرای آزادی او از چنگال گروگان گیران گروه حزب الله لبنان در سال ١٩٧٨ نیز اشاره شده است.

روژه اوک در کتابش شرح داده است که گروگان گرفتن او توسط حزب الله در اصل به قضیه اختلاف فرانسه و ایران در قضیه کنسرسیوم هسته ای “اورودیف” بر می گردد.

به گفتۀ او، بر اساس قراردادی که در سال ١٩٧۴برای ورود ایران به این کنسرسیوم میان ایران و فرانسه منعقد شد، شاه ایران مبلغ یک میلیارد فرانک فرانسوی به فرانسه پرداخت کرده بود اما بقدرت رسیدن خمینی در ایران باعث شد این قراداد لغو گردد و در نتیجه ایران خواهان استرداد مبلغ پرداخت شده به فرانسه شد.

roger-auque-2_5207325
روژه اوک توضیح داده است که مبلغ مورد ادعای ایران بالاخره در بدل رهایی او از چنگال گروگان‌گیران حزب الله، به ایران پرداخته شد اما جالب آن است که مبلغ پرداخته شده که ٢برابر پول مورد نظر ایران می شد، نه از جیب فرانسه، بلکه توسط معمر القذافی، رهبر لیبی به ایران پرداخته شده است.