روس ها می گویند نیروی هوایی ایران را بازسازی کرده اند، نوشتاری از فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
554

در یک عملیات جنگ روانی سازمان اطلاعاتی روسیه می خواهد بگوید ؛ روسیه از سال گذشته تاکنون بطور مخفیانه به بازسازی هواپیما های ساخت شوروی موجود در نیروی هوایی ایران دست زده است. مقامات جمهوری اسلامی  این خبر را نشنیده می گیرند و نمی خواهند آن را تاًیید کنند چون به منزله  اقرار به نقض قعطنامه شورای امنیت است و پی آمد های آن برای جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی را در پی خواهد داشت. آمریکا و غرب هم قادر نیستند با ارائه دلایل و مدارک محکمه پسند اثبات کنند که هواپیما های مدل روسی نیروی هوایی ایران را روس ها باز سازی کرده اند. ایران می تواند ادعا کند که بازسازی از سوی خود ایرانیان انجام شده است.

این عملیات روانی برنامه ریزی شده از سوی روسیه و ایران بدون اینکه از سوی مقامات رسمی دو کشور تاًیید شود، می تواند در این شرایط نوعی یاری رساندن به جمهوری اسلامی باشد. این روزها در افکار عمومی ایرانیان موج مخالفت با استقرار یک نیروی نظامی خارجی درایران شدت گرفته است. خبر بازسازی نیروی هوایی فرسوده  ایران به کمک روس ها می تواند به کاهش این حساسیت کمک نماید و از مخالفت مردم ایران بکاهد.

روس ها  با پخش این خبر می خواهند به ایرانیان بقبولانند  اگر نیرو های روسیه در ایران مستقر باشند ایران می تواند ضعف های تسلیحاتی خود را برطرف کرده با کمک پنهانی روسیه توان نظامی خود را  افزایش دهد. از سوی دیگر انتشار این خبر به منزله هشداری به اسرائیل و کشور های عربی مخالف ایران است.

تحلیلگربخش فارسی سایت امنیتی روسی اسپوتنیک که گزارش های سفارشی در باره ایران می نویسد مدعی شد: « اصلی ترین دلیل استفاده از پایگاه هوایی همدان غافلگیری تروریست ها در سوریه بوده چون همه پرواز های هواپیماهای روسیه از داخل سوریه و حتی از خاک روسیه توسط ماهواره های امنیتی رصد می شده و در بسیاری از موارد قبل از بمباران اهداف تروریست ها مطلع می شدند تا خود را به پناهگاه های مناسب برساندند.

تحلیلگر اسپوتنیک دچار اشتباه شده است، چون اگر به گفته وی ماهواره های امنیتی آمریکا و غربی قادرند حرکت هواپیما های روسی  را از درون خاک روسیه رصد کنند بنابراین این مسئله در مورد پایگاه همدان نیز امکان پذیر است و تروریست ها در سوریه زمان لازم برای پنهان شدن خواهند داشت.

تحلیلگر اسپوتنیک می نویسد؛ جنگنده های  ایرانی هواپیماهای روسی را تا رسیدن به مقصد اسکورت می کردند. در این پیام روسیه می گوید؛ هواپیما های ساخت روسیه در نیروی هوایی ایران با همکاری روس ها بازسازی شده اند و قادرند تا عمق استراتژیک ماًموریت های شناسایی ، پشتیبانی و رزمی انجام دهند.

هم مقامات ایران و هم مقامات روسیه می گویند خروج نیرو ها و هواپیما های روسی از پایگاه همدان بطور موقت است و در آیند ه اگر لازم شود نیرو های روسی در پایگاه های نظامی ایران دوباره مستقر خواهند شد.