روسیه با محدود کردن جمهوری اسلامی پایگاه نظامی در سوریه ایجاد می کند

0
170

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در خبری اعلام نمود: محدود کردن حضور جمهوری اسلامی، اصلی ترین هدف روسیه از ایجاد پایگاه و نقاط نظامی در مرز بین رقه و دیرالزور میباشند.

شایان ذکر است که روسیه از سال پیش تلاش های جدی را به کار بسته تا گروه های شبه نظامی وفادار به جمهوری اسلامی را منحل و یا این نیروها را بطور مستقیم تحت حمایت خود قرار دهد. در همین رستا، روس ها همچنین در صدد بوده اند با تشکیل نیروهای وفادار به کرملین (نیروهای سپاه پنجم و سپاه ششم) این نیروها را به تدریج جایگزین نیروهای عمدتا شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه کنند.