روزنامۀ “لاکروا” : توافق اتمی با جمهوری اسلامی آخرین مرحله از حیات خود را می‌گذراند

0
88

روزنامۀ”لاکروا” در شمارۀ روز سه شنبه خود نهم ژوئن با اشاره به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که توافق اتمی با جمهوری اسلامی در حال از بین رفتن است هر چند این نشریه به نقل از یک کارشناس مسائل جمهوری اسلامی نوشته است که این توافق از روز اول مرده زاده شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی که تاکنون پایبندی جمهوری اسلامی را به توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران تأئید می کرد در گزارش روز جمعۀ خود نوشت که ذخایر اورانیوم غنی شدۀ جمهوری اسلامی به طرز قابل توجه ای افزایش یافته و حکومت جمهوری اسلامی از بازرسی دو مورد از تأسیسات خود جلوگیری می کند. از نگاه آژانس این تأسیسات احتمالاً محل فعالیت های اتمی اعلام نشدۀ جمهوری اسلامی هستند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش پنجم ژوئن خود اعلام کرد که ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ جمهوری اسلامی هم اکنون بیش از ١۵٧١ کیلوگرم است که هشت بار بیشتر از حد مجاز تعیین شده در توافق بین المللی اتمی با جمهوری اسلامی است. همین گزارش تصریح می کند که تهران ذخایر اورانیوم خود را با غلظت ۴٫۵ درصد غنی کرده در حالی که بر اساس توافق امضاء شده میان تهران و قدرت های جهانی، جمهوری اسلامی مجاز نیست که ذخایر محدود اورانیوم خود را با غلظتی بیش از ٣٫۶٧ درصد غنی کند.

مهمتر از همه بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی از چهار ماه پیش مانع از ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به دو مورد از تأسیسات خود می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی بعید نمی داند که این دو محل  حوزه های فعالیت های اتمی اعلام نشدۀ جمهوری اسلامی در سال های ٢٠٠٠ باشند.

“لاکروا” می نویسد که اقدام های جمهوری اسلامی واکنشی است به خروج آمریکا از توافق اتمی و در عین حال اعمال فشار به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه است که از نظر جمهوری اسلامی اراده ای برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از خود نشان نمی دهند.

رادیوفرانسه کزارش داد؛ “لاکروا” می نویسد که ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی تأسیسات خود توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی آخرین مرحله پیش از خروج قطعی جمهوری اسلامی از برجام است که به دلیل تحریم های آمریکا و خودداری اروپا از مقابله با آنها دلیل وجودی خود را از نگاه حکومت جمهوری اسلامی از دست داده است.