روزنامه کیهان و ماله کشی برای برادر چین برای روابط جدید چین و عربستان

0
139

روزنامه کیهان نوشت: گسترش روابط چین و عربستان بیش از آن که چالشی برای ما باشد، چالشی راهبردی برای سیطره بلا منازع آمریکاست.

چین در حال ورود به جایی است که همواره «حیاط خلوت، گاو شیرده و یکی از دو رکن سیاست دو ستونی آمریکا در منطقه» محسوب می‌شد.

اگر امروز برای آقای شی در منطقه فرش قرمزی پهن می‌شود، نتیجه شکست‌های آمریکا و متحدانش در جنگ و تروریسم است.

نفس این که مقامات چینی می‌توانند در حیاط خلوت آمریکا پا بگذارند و معاملات نفتی انجام دهند، مدیون ایستادگی جمهوری اسلامی و متحدانش در برابر توسعه‌طلبی‌های آمریکاست.