روزنامه کیهان، امارات متحده عربی را تهدید کرد

0
299

روزنامه کیهان: خود را به هدفی مشروع برای مقاومت تبدیل کردید؛ منتظر باشید!

کیهان نوشت: خیانت بزرگ امارات در حق ملت فلسطین و امضای توافق عادی ‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اگر تنها یک نتیجه داشته باشد، تبدیل این کشور کوچکِ ثروتمندِ به شدت وابسته به امنیت، به «هدفی مشروع و آسان» برای مقاومت خواهد بود