روزنامه روزان توقیف شد

0
133

براساس دستور دادستانی تهران روزنامه روزان توقیف شد.

در نمابر دادستانی که خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده و رونوشت آن عصرروز دوشنبه به دفتر روزان ارسال گردیده است  به مطلب و شماره روزنامه که موجب توقیف شده ، اشاره ای نشده است.

به گزارش  سایت روزان؛  در همین حال مدیر مسئول روزنامه روزان ضمن تایید این خبر افزود:  طی تماسی که با معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته ، وی اظهار کرده که وزارت ارشاد اسلامی با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالا موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه ۲۹ آذرماه بوده است.